VÄRDERINGSINSTRUMENT

Ett värderingsinstrument är ett skriftligt dokument  som uppgörs över utförd värdering för kundens individuella behov. Det kan gälla värdering till exempel som din bank frågar efter, för en bouppteckning, bodelning eller arvsskifte. I samband med uppgörande av värderingsinstrument gör vi en omsorgsfull och noggrann inspektion av objektet, vi bekantar oss med och gör en omsorgsfull ekonomisk analys av objektet på plats och ställe. Detta är nödvändigt eftersom de som ska använda sig av värderingsinstrumentet eller ha det som beslutsunderlag behöver kunna lita på att det överensstämmer med verkligheten.

 

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter