KÖPEBREV eller annan ÖVERLÅTELSEHANDLING

Även om vi inte sköter om förmedlingsuppdraget kan vi hjälpa er med uppgörande av överlåtelsehandling om ni privat har kommit överens om en överlåtelse. Att göra upp köpebrev eller annan överlåtelsehandling kräver särskild noggrannhet, och vi rekommenderar att ni låter oss sköta uppdraget. Vi hjälper er med de handlingar och bilagor som behövs. Då viktiga dokument görs med omsorg, behöver inte missförstånd och meningsskiljaktigheter uppstå i efterhand.

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter