STRANDFASTIGHET

Strandfastigheten Röjholm RNr 3:10 utgör den nordöstra delen av Röholm i Söderby by i Lemlands kommun. Fastigheten är ett 1,3370 ha stort markområde med ca 90 meter strandlinje i österläge. Fastigheten ägs av tre färdigbildade fastighetsaktiebolag, vilka kan köpas som en helhet (bolagsförvärv, förvärv av aktiestocken), alternativt, om köparen så önskar, kan fastigheten överlåtas av bolagen direkt till den slutliga köparen (fastighetsöverlåtelse). Fastigheten är lämplig som ett investeringsobjekt för ett byggbolag eller som bostads- eller fritidstomt för privat bruk. På markområdet finns gamla uthus och förvildade plommonträd. Väg går längs fastighetens västra del. Fastigheten är att betrakta såsom ett intressant område för fritidsbruk eller för stadigvarande bruk alternativt såsom ett investeringsobjekt med de färdigbildade fastighetsbolagen. Försäljningsobjektet är beläget drygt 3 km från huvudvägen vid Söderby Lemland och en nybyggd bilväg går längs fastighetens västra del. El finns draget invid fastigheten liksom kommunalt vatten.
Typ Tomt, Övriga
Pris 150 000 €
Prospekt PDF icon Röjholm, FAB Röjholm i Lemland.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Södra Söderbyvägen 320
22610 Lemland
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter