ÅKER-TOMTMARK

Fastigheten Solkulla Rnr 8:25 ligger invid Dössängsvägen och består av ett sammanhängande skifte om ca 1 ha åkermark och ca 0,5 ha annan mark. På fastigheten finns en mindre ribyggnad i träkonstruktion med plåttak. Fastigheten lämpar sig för jordbruk men även delvis lämplig som tomtmark. Fastigheten har relativt stora andelar i samfällda jord- och vattenområden.         
Typ Tomt
Pris 15 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Kumlinge åker tomtmark.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Dössängsvägen
22820 Kumlinge
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter