2 ST STRANDFASTIGHETER

Vi erbjuder till försäljning två intIll varandra liggande tomter, vardera med en strandlinje om ca 80 m. Stranden är vistelsevänlig sluttande mot öster och stiger mot väster där den är mer skogbeklädd och delvis impedimentaktig mark. Fastigheten Sjöberga Rnr 12:33, med en areal om 1,0400 ha, ligger längre norrut med bilväg fram till tomtgränsen, där även fastighetens har båtplats. Fastigheten Sjöberga 1 Rnr 12:37, med en areal om 1,4800 ha, ligger längre söderut, har båtplats samt servitut för väg (som Sjöberga) och servitut för väg samt hållande av fordon invid fasstighetens sydvästra hörn. Fastigheterna ligger intill varann och har tillsammans en areal om 2,5200 ha. Bägge fastigheter har andelar i stora samfällda jord- och vattenområden. Strandlinjen utgör ca 80 m  + 90 m = 170 m. Inga byggnader finns på fastigheterna, lämpar sig som tomtmark för fritids- eller året om bruk. 
Typ Tomt
Pris 32 000 € och 28 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Kumlinge strandtomter.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Kumlinge by
22820 Kumlinge
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter