BOSTADSTOMT

Ett outbrutet område om ca 4000 m2 av fastigheten Sjöviksskiftet Rnr 9:36 i Söderby i Lemland, lämplig som bostadstomt, knappt 17 km från Mariehamn. Området ligger invid Södra söderbyvägen ca 2 km från Söderby centrum. Området ifråga är vackert beläget med högre läge och mer bergsbundet mot väster, sluttande mot vägen i öster.  På området finns en del avverkningsbart virke. Området har strandnära läge till Söderby sjö. Väg går längs tomtens östra gräns, el finns vid tomtgränsen, kommunalt vatten finns i närheten. Avlopp anläggs enligt kommunens bestämmelser.  
Typ Tomt
Pris 32 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt tomt Lemland Söderby.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Södra söderbyvägen
22610 Lemland
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter