FD LAPPO SKOLA ANBUD SENAST 31.5.2018 KL 16

Anrik skolbyggnad med tillhörande fastighet och anlagd tomt på Lappo, Brändö. Skolbyggnaden med en våningsyta om ca 380 m2 är ursprungligen uppförd 1957 i två plan i betong med träpanelfasad och tegeltak. I nedre plan inrymmer byggnaden hall, kommunens filialbibliotek, skolkök, kombinerad gymnastik – och slöjdsal samt förrådsutrymmen, teknikrum (bränslerum och pannrum) och toalett. I övre plan inryms en bostadslokal (3-rummare) inrymmande kök, matsal, vardagsrum, två sovrum (alt. arb.rum), hall och i anslutande del i övre plan finns utrymmen för skolverksamhet såsom hall/entré/kapprum samt klassrum. Skolverksamhet fram till 2010 då skolan stängdes. I byggnaden finns även fibercentral för Brändö och Kumlinge där det i samband med köpebrevets undertecknande kommer att skrivas in rättighet om ett ca 20-årigt arrendeavtal. Byggnaden värms upp med oljepanna från 1990-t, vatten från andelslaget inkl. pumphus på gården, avlopp till reningsverk av modell Weho Puts från 2012-2013. Tomten är anlagd med bl.a. gruslagd plan framför byggnaden, gräsmatta samt anslutande mindre skogsparti. I överlåtelen ingår därtill lekplatsens rekvisita bestående av bl.a. gungställning och rutschkana.
Typ Hus, Övriga
Pris 50 000 € utgångspris. Skriftliga anbud senast den 31.5.2018 kl 16:00
Prospekt PDF icon Prospekt Lappo Skola.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen F.d. skolbyggnad ca 380 m2 våningsyta inkl. bostadslägenhet
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter