STRANDFASTIGHET

Enastående strandfastighet bestående av två skiften på ön Yttre Korsö i Lemlands skärgård och i utsökt och fantastiskt läge i den åländska arkipelagen (fastigheten ligger väster om Järsö/Nåtö och sydväst om Styrsö). Strandfastigheten, på bekvämt båtavstånd från fasta Åland består av två skiften varav ett skifte om ca 2,65 ha på öns norra del och ett ca 1,30 ha stort område på södra delen av ön. På det norra skiftet är marken bergbunden med fina höjdskillnader och med storslagen utsikt över viken och mot havet. Strandlinjen på den norra sidan är totalt ca 250 m mot väster och mot nordväst. Vackert strandområdet på öns norra sida, därtill finns ett grund, perfekt fungerande såsom vågbrytare. Noteras bör att det på den nordvästra udden finns två fornminnen från det första världskriget (s.k. norra och södra pjäsplatsen), dessa torde inte störa byggnadsplaner på fastigheten men bör beaktas av kommande köpare. Det södra skiftet har en strandlinje om ca 85 m. Här finns goda möjligheter för bl.a. hamnplats då öns sydvästra udde och de grund som finns i den riktningen fungerar bra som vågbrytare mot farleden. Mellan de båda skiftena löper en servitutsväg (gångväg) och vidare i högt läge mellan skiftena finns en statsägd radarmast. På öns sydöstra del finns ett av landskapet inrättat naturskyddsområde. På fastigheten finns inte några byggnader, till fastigheten hör båtplatsservitut och gångväg på öns östra sida.  Ett unikt område lämpat för fritidsbruk, mitt i den åländska arkipelagen och med närhet till farled och öppna vatten. En mycket attraktiv plats som bildar en fin helhet i en av de mest eftertraktade delarna av Lemlands skärgård. 
Typ Fritidsobjekt
Pris 120 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt 2017.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen Tomt 3,930 ha
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Ön yttre Korsö
22 610 Lemland
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter