OUTBRUTET OMRÅDE, ½ HOLME I ASTERHOLMA, BRÄNDÖ

Ett skifte bestående av ca ½ av holmen Dussören i Asterholma, Brändö.  Försäljningsobjektet består av den norra delen av Dussören (ca 3 ha) och säljs som ett outbrutet område.  Skicka skriftliga anbud till anna@lyyski.ax senast den 25 augusti 2017. Säljaren förhåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud samt att anordna budgivning mellan spekulanter. Del i samfällda enligt areal.
Typ Tomt
Pris Skriftliga anbud
Prospekt -
Övriga handlingar
Utrymmen ca 3 ha
Visningstid På egen hand eller tillsammans med någon av våra mäklare
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter