OUTBRUTET OMRÅDE PÅ VÄSTRA ÖJUDDEN

Ett outbrutet område om ca 1,1 ha av fastigheten Västra Öjudden RNr 4:81 i Löfö i Vårdö kommun. Området som bryts ut är den norra delen som har ett fint strandnära läge i naturskön miljö. Bilväg finns ända fram, med servitut för ytterligare två fastigheter. Andelar i samfällda områden ingår inte. Området har stora potentiella möjligheter, och lämpar sig för bebyggelse, för fritid eller året om.  Terrängen är delvis bergsbunden bland annat en halvudde som klippa vid vassviken, en vik som är rätt grund och därför inte framkomlig med tex båt. I övrigt är området delvis skogbevuxet i barrskog eller blandskog. Genom att röja kan man skapa en fin plats för ett hus.  
Typ Tomt
Pris 29 500 €
Prospekt PDF icon Västra Öjudden Prospekt.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen Ca 1,1 ha
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Västra Öjudda
22550 Vårdö
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter