INDUSTRIFASTIGHET

Industrifastigheten utgör en del av kvarteret 4058, vilket enligt detaljplanen är ett FBA-område Kvartersområde för småindustri-, lager- och affärsbyggnader. Fastigheten är 9 170 m2 stor och dess exploateringstal är 0,4 (dvs tomten kan bebyggas med max 3 668 m2) Enligt byggnadsplanebestämmelserna bör en tomts areal vara minst 1 500 m2, vilket möjliggör delning av fastigheten. Avståndet från byggnad till tomtgräns bör vara minst 5 meter. I direkt anslutning till byggnad får nödvändiga utrymmen för kontor och socialutrymmen utbyggas samt en bostadslägenhet om högst 120 m2 våningsyta för personal som behövs för anläggningens kontinuerliga skötsel. (Se bifogade byggnadsplanebestämmelser nedan för mer detaljerad information). Industrifastigheten är belägen i ett snabbt, attraktivt och växande industriområde i Dalkarby, Jomala med närhet till bl.a. köpcentret Maxinge. På tomten har gjorts fyllnadsarbeten med bl.a. sprängsten och grus.
Typ Tomt
Pris 43,62 €/m2 eller 109,05 €/m2 byggrätt eller totalt pris 400 000 €
Prospekt -
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid -
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter