SKOGSSKIFTE

Ett lätt tillgängligt skogsskifte med en areal om 1,4121 ha i Kråkböle by i Hammarlands kommun. Fastigheten Tallbacken RNr 2:22 ligger lägligt invid Skarpnåtövägen (österom) samt Tallskogsvägen (norrom). Skiftet består av delvis något kärraktig mark i väster, blandskogbevuxet på mittersta delen (avverkat ca 27 år sedan) och övergår till mera bergbundet impediment mot öster. Skiftet ligger lägligt invid väg. Området kan även lämpa sig för tomtmark. På området finns inga byggnader eller konstruktioner. El finns i tomtgränsen samt kommunalt vatten ca 135 meter österut.
Typ Tomt
Pris 15 000 €
Prospekt PDF icon Skogsskifte Hammarland Tallskogsvägen 3.11.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid -
Stängningsdatum -
Adress
Tallskogsvägen 1
22240 Hammarland
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter