BOSTADSTOMT

I attraktivt läge erbjuder vi en fin sluttningstomt, en bostadstomt för bostadshus vid slottssundet i Kastelholm, Sund. Tomten om totalt 2 010 m2 är fint placerad i relativt högt läge i närheten av och nästan invid Slottssundet och i direkt anslutning till friluftsområden, motionsspår, daghem, golfbana, skola m.m. Tomten är färdigt bildad och utbruten med en byggrätt om 300 m2 i två bostadsplan samt högst två stycken fristående sidobyggnader med en våningsyta om vardera högst 60 m2 respektive 30 m2 (se bilaga med Byggnadsplanebestämmelser). I affären ingår om man så önskar färdiga ritningar för ett bostadshus om ca 185 m2 i två plan. Påbörja planeringen av inredningen för ditt drömhus eller planera disposition och ritningar som du själv önskar.
Typ Tomt
Pris 55 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Kastelholm.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid -
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter