STRANDFASTIGHET

Fantastisk strandfastighet med en strandlinje om totalt ca 120 m mot söder/väster i attraktivt och i lugnt läge, Svinö, Lumparland. Fastigheten med sina generösa och totalt 6,905 ha är sluttande mot havet i söder och i och runt de huvudsakliga ströv-och vistelseområdena finns visst skogsbestånd, impediment och vacker natur. Under de senaste decennierna har på området bedrivits stuguthyrningsverksamhet med en omsättning om ca € 18 000/år, på fastigheten finns uppfört 5 st. uthyrningsstugor, strandbastu, strand, brygga och båtplatser för ca. 9 st. båtar. Hela området har scannats av Alandia Map för att få området i digitalform för att underlätta framtida planering. Enligt den gällande (äldre) planen för området ska på området bedrivas turistisk stuguthyrningsverksamhet eller motsvarande. För renovering eller nybyggnation av max 5 st. fritidsbyggnader finns möjlighet att ansöka om 20 % investeringsstöd av landskapet. Efter en preliminär bedömning från byggnadsinspektören skulle det vara möjligt att eventuellt förorda att de bef.stugorna rivs med en planändring där man ritar in max 3 st. bostadstomter med delad strand alt. 2 st. bostadstomter med egen strand (ca 60 m strand per bostadstomt), för tillfället finns en vägrätt till den nuv. fastigheten, d v s vägfrågan måste lösas i händelse av att fastigheten styckas upp, detsamma gäller avlopp, högst sannolikt är ett reningsverk att föredra. Miljön är fantastiskt fin, naturnära och läget möjliggör flertalet olika alternativ. Kom och bekanta dig med området, se vad du vill göra och hur du vill förverkliga dina drömmar inför kommande sommarhalvår.
Typ Fritidsobjekt
Pris 250 000 €
Prospekt PDF icon Prosepekt Svinö stugby.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen 5 uthyrningsstugor, strandbastu, båtplatser mm.
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Åkerlundsvägen
22630 Lumparland
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter