STRANDSKIFTE

Ett outbrutet område/skifte om ca 1 ha med strandlinje mot Östra Kyrksundet i Björby, Sund. Området består i dagsläget huvudsakligen av ca 30 årig tallskog med några inslag av gran och björk. Området är beläget i högt och fint södersluttande läge med väg ända fram till tomten. Det finns även en äldre väg som delar av fastigheten i nordsydlig riktning. Området är antingen att betrakta såsom ett skogsskifte eller en plats för en mindre sommarstuga /övernattningsstuga – det finns inget som hindrar att nyttja och lyfta fram sjöutsikten ännu mer och göra stället till just din utflyksplats. Försäljningen sker genom anbudsförfarande (se nedan), ta en utflykt till stället på egen hand och bekanta dig med området eller hör av dig till oss så ordnar vi en privat visning för dig.    
Typ Tomt
Pris Anbud
Prospekt -
Övriga handlingar
Utrymmen Strandskifte, mark, skog
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Björby
22530 Sund
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter