2 ÅKERSKIFTEN

Lyyskis Fastigheter erbjuder två outbrutna områden, två separata åkerskiften i Vestansunda by i Jomala. Hemskifte med en areal om ca 3,8 ha Mellanskifte med en areal om ca 5,5 ha varav skogsskifte ca 0,7 ha Skiftena är lätt tillgängliga invid väg. Vi ber spekulanter lämna in skriftliga anbud, separata anbud för vardera skifte senast den 15 juni 2018. Anbuden lämnas till Lyyskis Fastigheters kontor, Köpmansgatan 12 i Mariehamn eller per e-post ; inger@lyyski.ax. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud liksom även att ordna budgivning bland inkomna anbud.
Typ Tomt
Pris Skriftliga anbud senast den 15 juni 2018 kl. 16:00
Prospekt PDF icon Prospekt Vestansunda åkerskiften pdf.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen -
Visningstid -
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter