STRANDFASTIGHET

Här erbjuder vi ett fint strandområde med västerläge mot Boviksjön. Fastigheten består av tomtmark, betesmark och ett skogsskifte. Fastigheten sluttar mot Boviksjön i väster, här finns lämplig tomtmark. Fastigheten är stor och har delvis fungerat som betesmark, har ett skogsbestånd mestadels barrskog jämte björkdunge i södra delen. Fastigheten har andelar i samfällda vatten och jordområden. Ett vackert beläget objekt med goda alternativa möjligheter för fast- eller fritidsboende med intilliggande betesmark och mindre skogsskifte. Ålands vatten och el finns i närområdet. 
Typ Tomt
Pris 45 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Sålis Västerhägnan.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen 2,302 ha
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter