INDUSTRIFASTIGHET MED FÖRSÄLJNINGSLOKAL OCH LAGERBYGGNAD

Attraktiv industrifastighet omfattande två byggnader samt stor asfalterad gårdsplan på Vikingagränd 1 i Norrböle, Mariehamn. Byggnad I, försäljningslokalen är uppförd på gjuten platta med trästomme/-fasad och plåttak 1986 (totalrenovering utvändigt samt målning av fasad och parkeringen asfalteras 2016, invändiga renoveringar utförda 2000 -t och 2010-t). Byggnaden har en våningsyta om ca 450 m2 och inrymmer stora försäljningsutrymmen, 4 st. kontor, lunchrum med kök, 2 st. toaletter samt produktionsutrymme/varmlager. Utrymmena i dagsläget uthyrda. Uppvärmning genom direkt elvärme, lokalen är ansluten till stadens vatten och avloppsnät. Byggnad II, en lagerhall är uppförd med stålbalkar s.k. Molin-hall med fasad och plåttak. Hallen har en våningsyta om ca 647 m2 och inrymmer en kall hall med två stora portar samt asfalterat golv. El finns installerat i lokalen. Området runt tomten inkl. parkering asfalterad under 2010-t. Tomten om 7 240 m2 är en arrendetomt vars arrendetid sträcker sig till 23.05.2058. Det kan finnas möjlighet att expandera genom att ev. förstora tomten genom ändrad gränsdragning, vilket i sin tur skulle ge möjlighet till utökad byggnadsrätt.   
Typ Övriga
Pris 650 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Vikingagränd 1.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen 450 kvm, 4 st kontor, lunchrum, 2 st toaletter, produktionsutrymme samt stora försäljningsutrymmen
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress
Vikingagränd 1
22100 Mariehamn
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter