3 STRANDTOMTER PÅ DETALJPLANERAT OMRÅDE, DÅNÖ

Vi erbjuder 3 stycken strandtomter, outbrutna områden, på detaljplanerat område i Dånö Geta. Samtliga fastigheter gränsar till strand i bergsbunden terräng med vacker utsikt över viken i österläge. Tomterna är belägna i kvarter 4 Kvartersområde för egnahemsbebyggelse (BE) på det detaljplanerat området av fastigheten Norrdånö Rnr 2:142. På tomten kan uppföras egnahemshus som omfattar en bostad och två separata ekonomibyggnader/garage. Ekonomibyggnadens våningsyta får vara högst 70 m2. Tomterna är mellan 4 200 m2 och 4 560 m2 stora med en byggrätt om 420 - 456 m2 våningsyta/tomt.
Typ Tomt, Fritidsobjekt
Pris 45 000 - 65 000 €
Prospekt PDF icon Prospekt Dånö strandtomt.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen 4 200 - 4 560 kvm
Visningstid Enligt överenskommelse eller på egen hand
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter