5 ST SKIFTEN I SANDA BY

Vi erbjuder nu 5 st. olika skiften i Sanda By (Östersocknen) på Föglö antingen såsom fristående för flera köpare eller såsom en helhet till en enda köpare. Samtliga skiften är belägna relativt nära varandra och det går alldeles utmärkt att på egen hand ströva runt på området och upptäcka alla fina ställen, samtliga åkrar i dagsläget utarrenderade (ej tidsbestämt, endast fortlöpande årsvis). Skiftena från söder till norr är storleksmässigt (samtliga värden ungefärliga) 20 ha, 20 ha, 1 ha, 3, ha, och 2 ha. Skiftet längst söderut består av ca 18 ha skog och impediment (skogen mestadels uthuggen) och 2 ha åker. Det andra av två stora skiften är i nedre kant något diamatformat och består av ca 17 ha skog (varav ca hälften impediment) och ca 3 ha åker (på detta skifte finns även en byggnad om ca 50 kvm för förvaring av traktorsläp/trailer). Övriga tre skiften har en något varierad terräng och/men består av en blandning av åkermark och skogsmark. Skiftet längst norrut är undantaget denna försäljning medan det västligaste skiftet säljs genom separat prospekt (se vår hemsida www.lyyski.ax) eller besök oss för mer information.
Typ Tomt
Pris Skriftliga anbud senast 9 oktober kl. 12:00
Prospekt -
Övriga handlingar
Utrymmen ca 48 ha sammanlagt
Visningstid Enligt överenskommelse
Stängningsdatum -
Adress -

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter