GODBY VÄGSTATION Öppen Visning To 18/10 kl 16-17:30

Landskapets vägstation i Godby bedöms vara uppförd på 1950-talet och tillbyggd på 1980-talet. Våningsytan är ca 830 m2 fördelad på bland annat ca 150 m2 lägenhetsyta, 350 m2 garage och verkstadsyta samt 65 m2 personalutrymmen, resterande bland annat förvaring, förråd samt teknikutrymmen. Byggnaden är uppförd med tegelförband i bärande- och ytterväggar samt betongbjälklag. Avloppen är delvis utbytta till PVC, men gjutjärn finns delvis kvar. Byggnadens fönster och lägenhets och källardörrar bedöms vara från 1980-talet eller äldre. Taket bedöms ha blivit omlagt i slutet av 1980-talet eller 1990-talet. Ytorna framför portarna är asfalterade. Försäljningen sker i första hand genom anbudsförfarande med stopptid den 15 november kl. 16:00. 
Typ Övriga
Pris Anbud
Prospekt PDF icon Prospekt Godby Vägstation.pdf
Övriga handlingar
Utrymmen Lägenhet, garage, verkstadsdelar, personalutrymmen etc.
Visningstid Torsdag 18 oktober kl 16-17:30
Stängningsdatum -
Adress
Von Knorringsvägen 23
22410 Godby
Åland

Ett urval av våra tjänster. Du kommer även åt dem via menyn.

Copyright © 2013, Lyyskis fastigheter