Åkermark - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Stängd

Lemlandsvägen, Lemland

Åkermark

Fastigheter bestånde av åkermark i Lemland!

Försäljningsobjekt

Låt oss presentera fyra olika åkerfastigheter i Lemland!

Försäljningsobjekt 1 – Fastigheten Norråker RNr 3:71 med en areal om 2,140 ha. Fastigheten  utgör åkermark. Försäljningsobjektet är ej bebyggt och har ej heller några anslutningar. Fastighetsbeteckning: 417-405-3-71, Granboda, Lemland.

Försäljningsobjekt 2 – Fastigheten Dyrsten RNr 1:30 med en areal om 1,6340 ha. Fastigheten utgör i huvudsak åkermark. Försäljningsobjektet är ej bebyggt och har ej heller några anslutningar. Fastighetsbeteckning: 417-402-1-30, Bistorp, Lemland.

Försäljningsobjekt 3 – Fastigheten Söderåker RNr 1:3 med en areal om 0,9300 ha. Fastigheten utgör åkermark. Försäljningsobjektet är ej bebyggt och har ej heller några anslutningar. Fastighetsbeteckning: 417-401-1-3, Bengtsböle Enstaka, Lemland.

Försäljningsobjekt 4 – Fastigheten Karlsro RNr 1:43 med en areal om 2,200 ha. Fastigheten utgör åkermark. Försäljningsobjektet är ej bebyggt och har ej heller några anslutningar. Fastighetsbeteckning: 417-402-1-43, Bistorp, Lemland

Samtliga försäljningsobjekt kan köpas separat eller tillsammans som en helhet. Försäljningsobjekt 2,3 och 4 är intilliggande varandra.

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast den 12 juni 2024 kl. 12.00.  Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor. Specificera på anbudsblanketten vilket/vilka fastigheter anbudet gäller.

Beskrivning

Adress: Lemlandsvägen

Kommun: Lemland

Fastighetsbeteckning: 417-405-3-71, 417-402-1-30, 417-401-1-3, 417-402-1-43

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast den 12 juni 2024 kl. 12.00.  Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor. Specificera på anbudsblanketten vilket/vilka fastigheter anbudet gäller.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317€ (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128€.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden