Åkerskifte - Lyyski Fastigheter

Till Salu

Bastövägen, Finström

Visning:

Enligt överenskommelse

Åkerskifte

Åkermark centralt i Torrbolstad by, Finström.

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

1.40 ha

Presentation

Lyyski Fastigheter erbjuder nu mot anbud ett outbrutet område bestående av ett röslagt åkerskifte i Torrbolstad by, Finström. Fastighetsbeteckning för moderfastigheten Nyängen är 60-420-1-50.

Kartutdrag!

Se karta här!

Åkerskiftet har en total areal om ca 1,4 ha och utgör till största del tre separata åkermarker, därtill finns lite blandskog. Skiftet är lättillgängligt från Bastövägen och enligt uppgift har korn senast såtts och genom skiftet löper vattenledning tillhörande Ålands Vatten.

Spekulanter kan på egen hand och på plats bekanta sig med åkerskiftet, eventuella frågor besvaras av ansvarig mäklare.

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast onsdagen den 8 februari 2023 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat under bilagor!

Beskrivning

Adress: Bastövägen

Kommun: Finström

Tomtstorlek: 1.40 ha

Fastighetsbeteckning: 60-420-1-50

Vägbeskrivning: Vägrätt K48522

Samfällda områden: Moderfastigheten har inte andelar i samfällda områden

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Oplanerat område, Ålands Vattens vattenledning löper genom området

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen, kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Tillkommer lantmäterikostnad vid utbrytande av skiftet och kostnad som föranleds av lagfartsförfarande.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)