Tomt - Lyyski Fastigheter

Till Salu

Hellasbergsvägen, Lemland

Visning:

Enligt överenskommelse

Tomt

 Havsnära - Naturskönt - Stor tomt

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

5.6 ha

Allmänt

Enastående outbrutet markområde om ca 5,6 ha från fastigheten Matildabo RNr 4:86 med fastighetsbeteckning 417-412-4-86. Markområdet har stor potential med god variation och är beläget i Norrby, området korsas av Hellasbergsvägen. På området finns ett antal fina byggplatser, visst skogsbestånd och trevliga strövområden. Skogsbeståndet består mestadels av barrskog och därtill finns fin bergsbunden tillskottsmark. Köpeobjektet är beläget inom område med generalplan.

Området kan som helhet betraktas såsom ett inflationsskyddande investeringsobjekt för dig som markägare. Därtill finns ett antal lämpliga platser för kommande byggnation, d v s tomtmark. Området erbjuder alltså även en ypperlig möjlighet att planera för ditt framtida boende i naturskön omgivning. Avståndet till Mariehamn är endast 15 min. med bil.

Lemland är känt för sin välutvecklade kommunalteknik, renhållning och skötsel av omgivningen samt satsar kraftigt på samhällsplanering.

En 25 Amps elanslutning kostar ca 4700€ och kommunal vattenanslutning kostar 2080€ + 520€/lokal. Tillkommer kostnad för arbetet att gräva och lägga vattenledning.

Välkommen till Lemland! Kommunen som är belägen i den sydligaste delen av fasta Åland, omgiven av hav och enastående natur.

ANBUD
Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast torsdag den 30 november 2023 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor.

Beskrivning

Adress: Hellasbergsvägen

Kommun: Lemland

Tomtstorlek: 5.6 ha

Teknik: Elanslutning kostar ca 4700€ för en 25 Amps anslutning enligt uppgift 20/10 2023.

Vatten & avlopp: Vattenanslutningsavgift 2080€ och sen betalar man 520€/lokal som man tänker ansluta, enligt uppgift 23/10 2023. Själva arbetet för att gräva och lägga vattenledningen får man upphandla och bekosta själv.

Fastighetsbeteckning: 417-412-4-86

Samfällda områden: Samfällda ingår enligt areal.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast torsdag den 30 november 2023 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden