Till Salu

Sundblomsvägen, Jomala

Visning:

Enligt överenskommelse

Markområde

Fantastiskt område möjligt att planera för framtidens tomter i Jomala!

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

5.2 ha

Outbrutet område i attraktivt läge för förädling av bostadstomter

Fantastiskt område möjligt att planera för framtidens tomter i Jomala!

Det outbrutna området har gällande delgeneralplan med beteckningen BS-1, det vill säga småhusdominerat bostadsområde som ska detaljplaneras. I förslaget står att nya tomter endast får styckas på basen av en detaljplan. Innan området detaljplaneras ska fornminnen och växtlighet inventeras. Området innehåller även park-, lek- och vägområden.

Området är beläget i ett synnerligen attraktivt läge med närhet till daghem, skola och övrig service. I dagsläget domineras området av något äldre bostadskvarter, vilket gör att man med fördel skulle kunna utnyttja platsen till nyproduktion av bostäder.

Området har en uppskattad areal om ca 5,2 ha och ger dig som köpare en fantastisk möjlighet att vara med och förverkliga framtidens tomter och bostäder i den växande kommunen Jomala. Spekulanter kan på egen hand bekanta sig med området eller kontakta oss för mer information angående anbud och anbudsförfarande. Välkommen att höra av dig till oss!

Objektet säljs genom anbudsförfarande. Anbud inlämnas till info@lyyski.ax senast den 8 juli kl. 12:00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud samt att vid behov anordna budgivning mellan spekulanter eller förlänga anbudstiden.

 

 

 

 

 

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)