Skogsfastighet - Lyyski Fastigheter

Till Salu

Fallvägen, Jomala

Visning:

Enligt överenskommelse

Skogsfastighet

Attraktiv skogsmark med god vägförbindelse.

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

5.949 ha

Allmänt

Lyyski Fastigheter Rfm AFM erbjuder nu mot anbud en skogsfastighet med god access från Fallvägen i Önningeby, Jomala. Fastigheten Leanders RNr 2:39 med fastighetsbeteckning 170-435-2-39 utgör ett 5,949 ha (ca 59 490 kvm) stort område.

Kartutdrag!

Se karta här!

Skogsbeståndet består västerut utav yngre blandskog och österut har nuvarande ägaren planterat gran för ca 15 år sedan. Enligt uppgift utfördes skogsgallring före Alfrida stormen och i samband med stormen förstördes en del skog i sydost. I försäljningen ingår fastighetens andelar i samfällda vattenområden gällande 170-435-876-2 och 417-876-2-0 samt därtill finns berättigande vägrätt.

Spekulanter kan på egen hand och på plats bekanta sig med skogsfastigheten, eventuella frågor besvaras av ansvarig mäklare.

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast onsdagen den 8 februari 2023 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat under bilagor!

Beskrivning

Adress: Fallvägen

Kommun: Jomala

Tomtstorlek: 5.949 ha

Fastighetsbeteckning: 170-435-2-39

Samfällda områden: Samfällt vattenområde 170-435-876-2 och 417-876-2-0.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Oplanerat område

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)