Stängd

Hasselviksvägen, Vårdö

Visning:

Enligt överenskommelse

Skogsskifte, markområde

Skogsskifte, markområde 3,27 ha i Listersby Vårdö

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

3.27 ha

Allmänt

Vi erbjuder här ett markområde, skogsskifte, där den södra delen ca 1,9 ha avverkats under våren 2022. Norrut övergår markområdet i mer bergsbunden terräng som är skogbevuxen med inslag av impediment. Vacker miljö med högläge på mittersta delen av området, utsikt mot Grundsundafjärden i sydväst och Listersby Sundet i nordost. Väg ända fram, Hasselviksvägen fram till vändplan.

Skicka in ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller använd den bifogade anbudsblanketten och lämna ditt bindande anbud till Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, 22 100 M:hamn senast den 20 juni 2022 kl. 12:00.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)