Strandfastighet – Lyyski Fastigheter

Till Salu

Kulla Öjvägen, Finström

Visning:

Enligt överenskommelse

Strandfastighet

Tomtmark i högt och naturskönt läge

Utgångspris:

30 000 €

Tomtstorlek:

9000 m2

Allmänt

Lyyski Fastigheter erbjuder nu obebyggd tomtmark om hela 9 000 m² i högt och naturskönt läge i Kulla, Finström. En attraktiv tomt med ca. 80 m strandlinje mot Vargsundet i väster och passande såsom bostads- alternativt fritidstomt. Tomten är därtill belägen i lugnt område med endast ett fåtal grannar direkt inpå och på behagligt avstånd från Mariehamn.

Området är oplanerat, exploateringstalet är 0,15 vilket ger en stor byggrätt d v s möjligheterna är stora. Tomten är lättillgänlig med befintliga vägrätter, kommunalt vatten (dock inte kommunalt avlopp) och el i området, anslutningar enligt gällande taxor. I övrigt till stor del bergsbunden tomt med inslag av barr- & lövskog. Längs östra och norra rålinjen, idag igenvuxen, äldre skogsväg som med fördel kan användas för tillgång till stranden och Vargsundet.

För ytterligare information kontaktas Lyyski Fastigheter, info@lyyski.ax och/eller per telefon 018-533 000. Obs! för visning/köranvisning kontakta Lyyski Fastigheter.

Beskrivning

Adress: Kulla Öjvägen

Kommun: Finström

Tomtstorlek: 9000 m2

Strandobjekt: Ja

Vatten & avlopp: Kommunalt vatten i området, dock inte kommunalt avlopp.

Fastighetsbeteckning: 60-410-3-60

Samfällda områden: Andelar i samfällda områden ingår

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Obs! kontakta Lyyski Fastigheter för visning/köranvisning!

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden