Tomt - Lyyski Fastigheter

Stängd

Södra Torpvägen, Jomala

Tomt

Möjlig bostadstomt i Torp!

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

3.759 ha

Allmänt

Obebyggd fastighet om 3,759 ha längs med Södra Torpvägen i Jomala Torp. Fastigheten är belägen på bekvämt avstånd från Mariehamn, matbutik samt grönområden såsom Ramsholmen. Nybyggd cykelbana längs med Hammarlandsvägen leder hela vägen in till Centrum.

Fastigheten är i Generalplanen (se bifogad fil) delvis planerad som BS-1 område samt till andra delen som LJ-område (Jordbruksområde).

På BS-1 område kan man uppföra bostadshus så länge man håller fastigheten som en helhet och i övrigt följer gällande byggnadsordning hos Jomala Kommun. Om man önskar dela upp området i flera tomter så krävs en detaljplan för att få bygga.

På LJ-området får byggnader som hänför sig till jord- och skogsbruk uppföras.

Vindfällen på fastigheten kommer att tas om hand på säljarens initiativ.

Skriftliga anbud mottages senast den 04.08 kl. 12:00. Fyll i bifogad anbudsblankett och lämna in till Köpmansgatan 11 i Mariehamn, det går även bra att skicka in anbud via mail till info@lyyski.ax

Varmt välkommen att bekanta dig med fastigheten på egen hand eller kontakta oss för en privat visning.

Beskrivning

Adress: Södra Torpvägen

Kommun: Jomala

Tomtstorlek: 3.759 ha

Fastighetsbeteckning: 170-427-5-11

Samfällda områden: Inga andelar i samfällda områden.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)