Tomt - Lyyski Fastigheter

Stängd

Knutnäsvägen, Geta

Tomt

Skogsfastighet

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

4.656 ha

Allmänt

Ett outbrutet område om tre skiften från fastigheten Ribacka RNr 4:11. Det outbrutna områdets ungefärliga areal är ca. 4,656 ha och är beläget längs Knutnäsvägen i Skinnarböle, Geta.

Det största av de tre skiftena delas av en väg. Norr om vägen är skogen skövlad hösten 2021 och ej återplanterad, söder om vägen finns ungskog som är återplanterad för ca. 8-9 år sedan. Lite växtlig skog finns bevarad.

I försäljningen ingår inte stomfastighetens andelar i samfällda områden.

Köparen står för förrättningskostnader/lantmäterikostnader då det outbrutna området bryts ut.

Skriftliga anbud mottages senast torsdag den 04.08 kl. 12:00. Fyll i bifogad anbudsblankett och lämna in till Köpmansgatan 11 i Mariehamn, det går även bra att skicka in anbud via mail till info@lyyski.ax

Varmt välkommen att bekanta dig med området på egen hand eller kontakta oss för visning.

Beskrivning

Adress: Knutnäsvägen

Kommun: Geta

Tomtstorlek: 4.656 ha

Fastighetsbeteckning: 65-413-4-11

Samfällda områden: Andelar i samfällda områden ingår inte

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)