Skogsfastighet - Lyyski Fastigheter

Stängd

Vargsundavägen, Jomala

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Norrsunda by i Jomala kommun.

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

11.183 ha

Skogsfastighet

Lyyski Fastigheter erbjuder nu mot anbud en skogsfastighet i Norrsunda by i Jomala kommun.

Karta Ljungdahl II

Fastigheten utgör ett 11,183 ha stort område bestående av skogsmark, nyplantering samt ca 0,6 ha område som kan avverkas under kommande år. I försäljningen ingår fastighetens andelar i samfällda vattenområden gällande 170-421-876-1,  och samfällt jordområde vid 170-421-878-1, 170-421-878-2.

Gällande vägrätt till köpeobjektet (se bifogad fil). Den rödmarkerade linjen på bifogad kartbilaga är den befintliga vägrätt som hänvisas till i fastighetsregisterutdraget. Denna väg är i dagsläget ej underhållen och har begränsad framkomlighet. Den gul-streckade linjen är en befintlig väg som används av rågranne i dagsläget. För rätt till att nyttja befintlig väg (gul-streckade) behöver en köpare delta i underhåll utav vägen och överenskomma med markägaren där vägen går.

Spekulanter kan på egen hand och på plats bekanta sig med fastigheten. Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22 100 Mariehamn senast måndag den 1 juni 2023 kl. 16.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Lantmäterhandlingar och anbudshandling finns bifogat under bilagor!

Beskrivning

Adress: Vargsundavägen

Kommun: Jomala

Tomtstorlek: 11.183 ha

Fastighetsbeteckning: 170-421-6-3

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)