37 000 €

Tomtmark/ bostadstomt

Österskogsvägen, Jomala

250 000 €

Bostadshus

Hamnsundsvägen, Saltvik

156 000 €

Aktielägenhet

Doppingvägen 2 C25, Mariehamn