Strandnära tomter

Bellarshamn, Brändö

16 000 €

Två tomter med andel i strandplats

Hummelviksvägen , Vårdö

66 000 €

Bostadshus

Strömsvägen 1, Vårdö