Arvoden och priser - Lyyski Fastigheter

Arvoden och priser

 

Förmedling- Säljuppdrag för privatpersoner

 • Förmedling av bostadsfastighet eller legotomt med bostadshus, 3,47% av försäljningspris inkl. moms. Minimiarvode 2480 € inkl. moms.

 • Förmedling av aktielägenhet, 3,47% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 2480 € inkl. moms.

 • Förmedling av markområde, tomt, åker- och skogsmark 3,47% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 2480 € inkl. moms.

 • Vid fastighetsöverlåtelse erlägger köparen överlåtelseskatt 4 % av köpeskillingen, det skuldfria priset (ej vid köp av första bostad, för 18-39 år vid köp av minst 50 % av bostadsfastighet). Vid överlåtelse av aktier erlägger köparen  överlåtelseskatt 2 % av det skuldfria priset (ej vid köp av första bostad, för 18-39 år vid köp av minst 50 %.

  Förmedling av hyresobjekt , lägenhet, lokal, bostadshus, utgör arvodet 1 240 € inkl. moms, tillkommer kostnad för hyresavtal.

 

Säljuppdrag för bostadsaktiebolag, byggare och företag

Vi har en arsenal av säljverktyg och stor bredd vad gäller förmedling av nybildade bostadsbolag, parhus, radhus, lägenhetshus och andra större helheter.

Kontakta oss redan i ett tidigt skede så hjälper vi dig gärna med goda råd om planlösningar, utförande och annat vi kan bidra med tack vare lång erfarenhet av fastighetsbranschen.

Arvodet sätts utifrån antalet enheter, typ av marknadsföring, avtalstyper osv.

 

Tillval

 • Produktion av video och rörligt bildmaterial för ditt objekt, 497€ eller enligt överenskommelse.

 • Styling eller staging hos våra samarbetspartnerspris enl. överenskommelse.

 

Värderingar

 • Muntlig värdering i samband med förmedling sker kostnadsfritt, 0€

   

 • Värdering av fastighet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 497€ inkl. moms.

 • Värdering av aktielägenhet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 377€ inkl. moms.(kostnad för disponentintyg tillkommer)
 • Digitalt värderingsutlåtande av ditt boende, 97 € – 297 € inkl. moms.

 

Juridiska handlingar

 • Fristående köpebrev, ej förmedling, vid fastighetsöverlåtelse 377€ inkl. moms. Tillkommer behövliga myndighetshandlingar.
  För övriga behövliga avtal (t.ex. avtal delad besittning) i samband med överlåtelse från 377 €.
 • Fristående köpebrev, ej förmedling, gällande aktielägenhet 297€ inkl. moms. Tillkommer behövliga handlingar såsom disponentintyg.
 • Övriga juridiska handlingar och avtal från 250 €
 • Administrationen kring uppgörande av köpebrev vid förmedling av fastighet 297 € inkl. moms, administrationen vid förmedling av aktielägenhet, 277 € inkl. moms.

 • Offentligt bevittnande (vid fastighetsöverlåtelse), 120€ (momsfritt, fastställd hos myndighet).

 • Lagfartsansökan vid fristående överlåtelse utan förmedling, 157€ inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Ansökan Jordförvärvstillstånd fristående 157€ inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Testamente, från 347€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Äktenskapsförord från 347€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Bouppteckning, avvittring och arvskifte från 450 € + moms = 558 € inkl. moms beroende på omfattning (tillkommer myndighets- och behövliga handlingar).