Arvoden och priser - Lyyski Fastigheter

Arvoden och priser

 

Förmedling- Säljuppdrag för privatpersoner

 • Förmedling av bostadsfastighet eller legotomt med bostadshus eller fritidshus, 3,47% av försäljningspris inkl. moms. Minimiarvode 3 990 € inkl. moms.

 • Förmedling av aktielägenhet, 3,47% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 3 990 € inkl. moms.
 • Förmedling av markområde, tomt, åker- och skogsmark 3,47% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 2 990 € inkl. moms.
 • Förmedling av hyresobjekt

Vi marknadsför ditt objekt, kontrollerar kreditupplysningar, samt gör upp hyresavtalet enligt dina önskemål. Väljer du alternativ 2 nedan så garanterar vi hyran i 12 månader.

1. En (1) månadshyra + moms (24%). Minimiarvode 550 € inkl. moms.

2. En (1) månadshyra + moms (24%). Minimiarvode 900 € inkl. moms, 12 månaders hyresgaranti.

I samband med hyresförmedlingsuppdraget bör du verifiera ditt ägandeskap till objektet.

 • Vid fastighetsöverlåtelse erlägger köparen överlåtelseskatt 4 % av köpeskillingen, det skuldfria priset (ej vid köp av första bostad, för 18-39 år vid köp av minst 50 % av bostadsfastighet). Vid överlåtelse av aktier erlägger köparen  överlåtelseskatt 2 % av det skuldfria priset (ej vid köp av första bostad, för 18-39 år vid köp av minst 50 %.

 

Säljuppdrag för bostadsaktiebolag, byggare och företag

Vi har en arsenal av säljverktyg och stor bredd vad gäller förmedling av nybildade bostadsbolag, parhus, radhus, lägenhetshus och andra större helheter.

Kontakta oss redan i ett tidigt skede så hjälper vi dig gärna med goda råd om planlösningar, utförande och annat vi kan bidra med tack vare lång erfarenhet av fastighetsbranschen.

Arvodet sätts utifrån antalet enheter, typ av marknadsföring, avtalstyper osv.

 

Tillval

 • Produktion av video och rörligt bildmaterial för ditt objekt, 497€ eller enligt överenskommelse.

 • Styling eller staging hos våra samarbetspartnerspris enl. överenskommelse.

 

Värderingar

 • Muntlig värdering i samband med förmedling sker kostnadsfritt, 0€

 • Värdering av fastighet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 497€ inkl. moms.

 • Värdering av aktielägenhet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 377€ inkl. moms.(kostnad för disponentintyg tillkommer)
 • Digitalt värderingsutlåtande av ditt boende, 97 € – 297 € inkl. moms.

 

Juridiska handlingar

 • Fristående köpebrev eller annan överlåtelsehandling, ej förmedling, vid fastighetsöverlåtelse 497 inkl. moms. Tillkommer behövliga myndighetshandlingar.
  För övriga behövliga avtal (t.ex. avtal delad besittning) i samband med överlåtelse från 497 €.
 • Fristående köpebrev, ej förmedling, gällande aktielägenhet 497 € inkl. moms. Tillkommer behövliga handlingar såsom disponentintyg.
 • Övriga juridiska handlingar och avtal från 250 €, juridisk konsultation enligt överenskommelse eller 70 €/h + moms. = 86,80 € inkl moms.
 • Administrationen kring uppgörande av köpebrev vid förmedling av fastighet 317 € inkl. moms, administrationen vid förmedling av aktielägenhet, 297 € inkl. moms.

 • Offentligt bevittnande (vid fastighetsöverlåtelse), 120 € (momsfritt, fastställd hos myndighet).

 • Lagfartsansökan vid fristående överlåtelse utan förmedling, 247 € inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Ansökan Jordförvärvstillstånd fristående 247 € inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Testamente, från 397€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Äktenskapsförord från 397€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Bouppteckning, avvittring och arvskifte från 600 € + moms = 744 € inkl. moms beroende på omfattning (tillkommer myndighets- och behövliga handlingar).