Arvoden och priser - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Arvoden och priser

 

Förmedling- Säljuppdrag för privatpersoner

 • Förmedling av bostadsfastighet eller legotomt med bostadshus eller fritidshus, 3,57% av försäljningspris inkl. moms. Minimiarvode 3 990 € inkl. moms.

 • Förmedling av aktielägenhet, 3,57% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 3 990 € inkl. moms.
 • Förmedling av markområde, tomt, åker- och skogsmark 3,57% av försäljningspriset inkl. moms. Minimiarvode 2 990 € inkl. moms
 • Förmedling av hyresobjekt – Optimum eller Economy – läs mer om de olika alternativen här

Förmedlingsavtal Optimum

 • Pris: 1 månadshyra + moms (24%), lägenhet max 995 + moms, fastighet max 1495 + moms
 • Arvodet erläggs efter undertecknat hyresavtal

Förmedlingsavtal Economy

 • Pris: 349 + moms (24%)
 • Arvodet erläggs i samband med undertecknande av förmedlingsavtal

I samband med hyresförmedlingsuppdraget bör du verifiera ditt ägandeskap till objektet.

 • Vi köp av fastighet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128 €. Vid köp av aktielägenhet utgår en överlåtelseskatt om 1,5% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms). Tillkommer registreringskostnad i samband med registrering av fysiskt aktiebrev i bostadsdatasystemet.

 

Säljuppdrag för bostadsaktiebolag, byggare och företag

Vi har en arsenal av säljverktyg och stor bredd vad gäller förmedling av nybildade bostadsbolag, parhus, radhus, lägenhetshus och andra större helheter.

Kontakta oss redan i ett tidigt skede så hjälper vi dig gärna med goda råd om planlösningar, utförande och annat vi kan bidra med tack vare lång erfarenhet av fastighetsbranschen.

Arvodet sätts utifrån antalet enheter, typ av marknadsföring, avtalstyper osv.

 

Tillval

 • Produktion av video och rörligt bildmaterial för ditt objekt, 497€ eller enligt överenskommelse.

 • Styling eller staging hos våra samarbetspartnerspris enl. överenskommelse.

 

Värderingar

 • Muntlig värdering i samband med förmedling sker kostnadsfritt, 0€

 • Värdering av fastighet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 497€ inkl. moms.

 • Värdering av aktielägenhet, platsbesök och skriftligt värderingsinstrument, 377€ inkl. moms.(kostnad för disponentintyg tillkommer)
 • Digitalt värderingsutlåtande av ditt boende, 97 € – 297 € inkl. moms.

 

Juridiska handlingar

 • Fristående köpebrev eller annan överlåtelsehandling, ej förmedling, vid fastighetsöverlåtelse 497 inkl. moms. Tillkommer behövliga myndighetshandlingar.
  För övriga behövliga avtal (t.ex. avtal delad besittning) i samband med överlåtelse från 497 €.
 • Fristående köpebrev, ej förmedling, gällande aktielägenhet 497 € inkl. moms. Tillkommer behövliga handlingar såsom disponentintyg.
 • Övriga juridiska handlingar och avtal från 250 €, juridisk konsultation enligt överenskommelse eller 70 €/h + moms. = 86,80 € inkl moms.
 • Administrationen kring uppgörande av köpebrev vid förmedling av fastighet 317 € inkl. moms, administrationen vid förmedling av aktielägenhet, 297 € inkl. moms.

 • Offentligt bevittnande (vid fastighetsöverlåtelse), 128 € (momsfritt, fastställd hos myndighet).

 • Lagfartsansökan vid fristående överlåtelse utan förmedling, 247 € inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Ansökan Jordförvärvstillstånd fristående 247 € inkl. moms tillkommer myndighets kostnad för beslut.

 • Testamente, från 397€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Äktenskapsförord från 397€ inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Bouppteckning, avvittring och arvskifte från 600 € + moms = 744 € inkl. moms beroende på omfattning (tillkommer myndighets- och behövliga handlingar).