Strandfastighet – Lyyski Fastigheter

Till Salu

Del av holmen Algersö, Föglö

Visning:

Enligt överenskommelse

Strandfastighet

Två outbrutna strandtomter på västra sidan av Algersö.

Pris:

28 000 € - 33 000 €

Allmänt

Välkommen till Algersö, Sommarö by i Föglö kommun! Två outbrutna områden av en holme som i huvudsak är bergsbunden och erbjuder fina släta klippor samt skyddade platser för hållande utav båt vid strandlinjen. Holmen är delvis bevuxen med en del träd.

Det norra området om ca. 2,39 ha har ett högt och fritt läge med fin vy över vattnet mot fasta Föglö samt vistelse vänliga klippor med plana avsatser. Det södra området är mer låglänt än det norra området och mer lättillgängligt från strandlinjen.

Utgångspris norra området: 33 000 €
Utgångspris södra området: 28 000 €

Köpeobjekten är belägna på östra sidan om fasta Föglö och har en areal om ca. 2,39 ha respektive ca. 1,88 ha. Köpeobjekten säljs såsom outbrutna områden från stomfastigheten Vestergård 62-421-3-14. Se bifogad kartbilaga för vilka tilltänkta områden köpeobjekten berör. Köparen står för förrättningskostnader i samband med att köpeobjektet bryts ut från stomfastigheten.

Köpeobjekten har ett fint läge, lämpar sig väldigt väl för bebyggelse av fritidshus eller liknande. Som spekulant är man välkommen att bekanta sig med området på egen hand. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Beskrivning

Adress: Del av holmen Algersö

Kommun: Föglö

Fastighetsbeteckning: 62-421-3-14

Tillträde: Enligt överenskommelse

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Köparen står för förrättningskostnader i samband med att köpeobjektet bryts ut från stomfastigheten.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden