Strandfastighet - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Till Salu

Del av holmen Algersö, Föglö

Visning:

Enligt överenskommelse

Strandfastighet

Väl tilltaget markområde med lång strandlinje!

Utgångspris:

110 000 €

Tomtstorlek:

35.25 ha

Allmänt

Välkommen till ön Algersö i Föglö kommun! Vi erbjuder nu ett outbrutet, röslagt område om ca. 32,25 ha från stomfastigheten Vestergård RNr 3:14. Försäljningsobjektet utgör ett större markområde som sträcker sig över södra/sydvästra delen utav ön Algersö och har en grov uppskattad strandlinje mot öppet hav om ca. 2 450 meter i söder och väster. Försäljningsobjektet är i huvudsak bergsbundet i sin karaktär med inslag av skog och impediment.

Försäljningsobjektet gränsar även till två insjöar där den större har en fåra ut till öppet hav som man kan ta sig genom med enklar roddbåt eller liknande.

Köpeobjekten har ett fint läge, lämpar sig väldigt väl för bebyggelse av fritidshus eller om du som köpare sedan vill dela upp området i flera tomter. Som spekulant är man välkommen att bekanta sig med området på egen hand. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Köpeobjektet säljs såsom outbrutet område från stomfastigheten Vestergård 62-421-3-14. Bifogat finns kartbilaga över områdets sträckning i terrängen. Köparen står för förrättningskostnader i samband med att köpeobjektet bryts ut från stomfastigheten.

 

Anbud

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast onsdag den 22 november 2023 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor.

Beskrivning

Adress: Del av holmen Algersö

Kommun: Föglö

Tomtstorlek: 35.25 ha

Fastighetsbeteckning: 62-421-3-14

Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt: Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast onsdag den 22 november 2023 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat som bilaga, alternativt finns fysisk anbudsblankett att hämta från vårt kontor.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128 €. Köparen står för förrättningskostnader i samband med att köpeobjektet bryts ut från stomfastigheten.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden