Tomter - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Till Salu

Bolvägen/Bolgränd, Finström

Visning:

Enligt överenskommelse

Tomter

Ett helt nytt bostadsområde! Naturnära och attraktiva tomter för såväl egnahemshus, radhus och parhus med närhet till Godby centrum.

Pris:

25 762 € - 106 920 €

Allmänt

Söder om Godby, i Finströms kommun finns nu möjligheten att förvärva bostadstomter i BERGHÄGNAD, ett helt nytt bostadsområde planlagt och mer eller mindre färdigställt. Här finns naturnära och attraktiva tomter för såväl egnahemshus som radhus och parhus. Med Godby centrum som nära granne erbjuder Berghägnad ett boende med all service runt hörnet och stora möjligheter till rekreation. Kort sagt ett trivsamt boende för framtiden med höga boendekvalitéer.

Bygga

På Berghägnad finns möjlighet att bygga egnahemshus på femton väl tilltagna egnahemstomter (BE-område) och gruppbyggda bostäder på sex tomter i forma av t.ex. radhus- och parhusbyggnader (BR- och BER- område).

Detaljplanen för området är frikostig och det finns ingen angiven tidpunkt inom vilken en byggnation skall vara slutförd. Exploateringstalet är 0,20 i BE-område (egnahem) och 0,25 i BR-/BER-område (rad-/parhus), d v s den totala byggnadsrätten är 20 % av tomtens areal gällande egnahemsbebyggelse och motsvarande 25 % av tomtens areal gällande rad-/parhusbebyggelse. Tomternas bebyggande kan omgående inledas, i övrigt se bilaga för vidare detaljplanebestämmelser och/eller kontakta ansvarig mäklare.

Tomtpriser

De fastställda tomtpriserna sträcker sig från 25 762 € (= BE, tomt 2/kv 139) till 106 920 € (= BR, tomt 1/kv 133). Det är “först till kvarn” som gäller! I övrigt se bilaga för samtliga priser och tomtstorlekar. Notera att tomtstorlekar är preliminära och att slutlig tomtstorlek bestäms efter köpslut och kommande lantmäteriförfarande.

En köpare under 40 år kan söka tillbaka överlåtelseskatten från skattemyndigheten efter det att bostaden tas i bruk.

Anslutningar

Till området och tomtgräns färdigt förberett/draget; vatten och avlopp, elektricitet och fiber. Vatten- och avloppsanslutning är obligatoriskt via Finströms kommunaltekniska Ab. Priset till och för ett egnahemshus är idag totalt 3 581,55 € (= 32 mm vatten + avlopp). Elanslutning från Ålands Elandelslag kostar idag 2 210 € (= 3 x 25 A) och fiber från Ålcom 495 €.

Övrigt

Berghägnad, beläget mitt på Åland, är välplanerat och naturskönt. Förutom vägområden med all teknik och gatubelysning finns också planerade grönområden samt en kommande lekpark. Därtill kommer vägarna att asfalteras till våren 2023.

Välkommen att bekanta dig med Berghägnad, kontakta gärna Lyyski Fastigheter och ansvarig mäklare för mera information och/eller reservering/köp av tomt!

Beskrivning

Adress: Bolvägen/Bolgränd

Kommun: Finström

Teknik: Fiberanslutning genom Ålcom, inkopplingsavgift 495 €

Uppvärmning: Valfritt enligt behov

Vatten & avlopp: Vatten- och avloppsanslutning via Finströms kommunaltekniska Ab, priser enligt kommunaltekniska:s prislista

Fastighetsbeteckning: 60-408-20-3 och 60-408-20-4

Samfällda områden: Ingår inte några andelar i samfällda områden

Tillträde: Omgående efter köpslut

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317€ (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128€. Tillkommer kostnader för lagfarts- och lantmäteriförfarande (styckning 1 120 €), alla kostnader enligt år 2022

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden