Två tomter med andel i strandplats - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Till Salu

Hummelviksvägen , Vårdö

Visning:

Enligt överenskommelse

Två tomter med andel i strandplats

Två separata tomter i Listersby på Vårdö.

Pris:

12 000 € - 12 000 €

Allmänt

Tomtstorlek enligt fastighetsegisterutdrag:

Tomt 1, Fgh Fort Arthur RNr 1:35, areal 2000 kvm
Tomt 2, Fgh Huldebo RNr 1:32, areal 2170 kvm

Pris: 12 000 € per tomt.

Vi erbjuder här två separata obebyggda tomter lämpade för fritids/fast boende i naturskönt landskap, kontakt till och med andel i strandområde avsett för båtplats och parkering (gemensamt för 5 st fastigheter).
Tomterna är obebyggda, de ligger intill varandra där Tomt 1 (Fort Arthur), mot väster, och Tomt 2 (Huldebo), mot öster, är lätt sluttande från söder och planar ut mot norr.
Tomterna är skogbevuxna med inslag av impediment, barrträd såsom gran i söder och lövträd såsom björk och hasselbuskar i norr. Det finns några vindfällen efter Alfrida stormen. Utsikt mot Listersby Sundet i öster och Grundsundafjärden i väster.
Väg är inte utbyggd till tomterna, (finns fastställd vägdragning).

Vacker miljö med högläge i söder och sluttande mot områdets norra del, bortsett från skogen och träden kan man skönja utsikt mot Grundsundafjärden i sydväst och Listersby Sundet i nordost.
Du kan besöka området på egen hand, märken vid råstenar finns utsatta i terrängen.

För mer information kontakta oss på Lyyski Fastigheter.

Beskrivning

Adress: Hummelviksvägen

Kommun: Vårdö

Teknik: El och vatten i närområdet.

Vägbeskrivning: Du kan åka ut på egen hand, kör till Vårdö, vid Kyrkan ta åt höger Hummelviksvägen, efter ca 500 m strax efter bron kan du svänga ner till parkeringsområdet (samfällda båtplatsen) lämna bilen där och gå söderut mot tomterna.

Samfällda områden: I överlåtelsen ingår fastighetens andel in samfällt vattenområde (941-407-876-1) samt andel i smf båtplats, även strandplats med parkering.

Tillträde: Vid köpslut.

Utemiljö: Tomtmark delvis skogbevuxet och med inslag av impediment. Terrängen är högre mot söder och sluttande samt planar ner mot norr. Genom att gallra ur fås öppnare landskap med delvis utsikt mot Grundsundafjärden i väster och Listersby Sundet i öster.

Övrigt: Tomterna är obebyggda. Vägdragning fastställd till tomterna.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317€ (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128 €. Andel kostnad för vägförrättning och vägdragning tillkommer.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden