Tre tomter med andel i strandplats - Lyyski Fastigheter

Stängd

Hummelviksvägen , Vårdö

Tre tomter med andel i strandplats

Tre separata tomter i Listersby på Vårdö.

Pris:

16 000 € - 46 000 €

Allmänt

Tomtstorlek:

Tomt 1, Fgh Blåkulla RNr 1:34 , areal 2200 kvm
Tomt 2, Fgh Fort Arthur RNr 1:35, areal 2000 kvm
Tomt 3, Fgh Huldebo RNr 1:32, areal 2170 kvm

Pris: 16 000 € eller 46 000 € för alla tre.

Vi erbjuder här tre separata obebyggda tomter lämpade för fritids/fast boende i naturskönt landskap, kontakt till och med andel i strandområde avsett för båtplats och parkering (gemensamt för 5 st fastigheter).
Tomterna är obebyggda, de ligger intill varandra där Tomt 1 (Blåkulla) har ett högläge och vissa partier av impediment och något brantare karaktär. Tomt 2 (Fort Arthur) och Tomt 3 (Huldebo) är lätt sluttande från söder och planar ut mot norr.
Samtliga tre tomter är skogbevuxna med barrträd såsom gran i söder och lövträd såsom björk och hasselbuskar i norr. Det finns en hel del vindfällen som ligger kvar efter Alfrida stormen, de flesta på Tomt 1.
Genom att hugga ur och öppna landskapet kommer tomterna att få en helt ny dimension, med utsikt mot Listersby Sundet i öster och Grundsundafjärden i väster.
Väg är inte utbyggd till tomterna, finns alternativa vägdragning, därom överenskommes separat i vägförrättning (där fem tomter berörs).

Vacker miljö med högläge i söder och sluttande mot områdets norra del, bortsett från skogen och träden kan man skönja utsikt mot Grundsundafjärden i sydväst och Listersby Sundet i nordost.
Du kan besöka området på egen hand, märken vid råstenar finns utsatta i terrängen. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Beskrivning

Adress: Hummelviksvägen

Kommun: Vårdö

Teknik: El och vatten i närområdet.

Vägbeskrivning: Du kan åka ut på egen hand, kör till Vårdö, vid Kyrkan ta åt höger Hummelviksvägen, efter ca 500 m strax efter bron kan du svänga ner till parkeringsområdet (samfällda båtplatsen) lämna bilen där och gå söderut mot tomterna. (Alternativt kan du köra vidare Hummelviksvägen ca 750 m, ta av mot Grundsundavägen efter ca 100 m sväng höger Hasselviksvägen ca 1 km (Hasselviksvägen går ca 30 m väster om Tomt Nr 1).

Samfällda områden: I överlåtelsen ingår fastighetens andel in samfällt vattenområde (941-407-876-1) samt andel i smf båtplats som är gemensam för fem fastigheter (941-407-878-4) även strandplats med parkering.

Tillträde: Vid köpslut.

Utemiljö: Tomtmark skogbevuxet, tätt och ställvis vindfällen som behöver omhändertas. Terrängen är mestadels bergsbunden med högre läge mot söder (tomt 1) och sluttande samt planar ner mot norr (tomt 2 och tomt 3). Genom att hugga och gallra ur fås öppnare landskap med delvis utsikt mot Grundsundafjärden i väster, Listersby Sundet i öster.

Övrigt: Tomterna är obebyggda. Vägdragning överenskommes i förrättning.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen samt kostnad för administrationen kring uppgörande av köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Andel kostnad för vägförrättning och vägdragning tillkommer.

Inger Lyyski Jurist, Senior Advisor, Fastighetsmäklare AFM

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
(Obligatoriskt)