Strandtomter - Lyyski Fastigheter
Kontakt

Till Salu

Dånö, Geta

Visning:

Enligt överenskommelse

Strandtomter

Tomter som gränsar till strand i bergsbunden terräng. 

Pris:

45 000 € - 55 000 €

Tomtstorlek:

4200 m2

Fantastiska strandtomter

Vi erbjuder 2 stycken strandtomter (outbrutna områden) på detaljplanerat område i Dånö Geta. Samtliga tomter gränsar till strand i bergsbunden terräng med vacker utsikt över Olasviken i österläge.

Tomterna ligger inom detaljplanerat område i kvarter 4, kvartersområde för egnahemsbebyggelse (BE) på fastigheten Norrdånö Rnr 2:42. På tomten kan uppföras egnahemshus som omfattar en bostad och två separata ekonomibyggnader/garage. Ekonomibyggnadens våningsyta får vara högst 70 kvm. De två återstående tomternas areal är 4200 kvm respektive 4560 kvm och med en byggrätt om 420 kvm respektive 456 kvm per våningsyta/tomt.

Tomt 1: areal 4 200 kvm, byggrätt 420 kvm, utgångspris 45 000€

Tomt 2: areal 4 560 kvm, byggrätt 456 kvm, utgångspris 55 000€

Beskrivning

Adress: Dånö

Kommun: Geta

Tomtstorlek: 4200 m2

Strandobjekt: Ja

Fastighetsbeteckning: 65-403-2-142

Vägbeskrivning: Kör till Geta, vid Dånö-skylten sväng höger. Följ Dånövägen ca 4 km, sväng höger mot Långnäsbergsvägen, kör ca 1 km, håll höger, kör ytterligare ca 400 m. Lämna bilen vid parkeringsplatsen till höger och tomterna ligger intill mot öster (gränsande till Olasviken).

Tillträde: Enligt överenskommelse

Utemiljö: Terrängen är bergsbunden något sluttande mot öster och Olasviken som är vassbevuxen i söder.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317€ (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128€.

Inger Lyyski Jurist, Senior Advisor, Fastighetsmäklare AFM

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden