Industrifastighet – Lyyski Fastigheter

Till Salu

Vikingagränd 1, Mariehamn

Visning:

Enligt överenskommelse

Industrifastighet

Attraktiv industrifastighet omfattande två byggnader samt stor asfalterad gårdsplan på Vikingagränd 1 i Norrböle, Mariehamn

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

7240 m2

Byggår:

1986

Allmänt

Attraktiv industrifastighet med stora möjligheter och möjlighet till utökad byggnadsrätt i synnerligen etablerat område, Mariehamn!

Byggnad I (huvudbyggnaden), försäljningslokalen är uppförd på gjuten platta med trästomme/-fasad och plåttak 1986 (totalrenovering utvändigt samt målning av fasad och parkeringen asfalterades 2016, invändiga renoveringar utförda 2000-t och 2010-t samt kök/personalrum och 2 toaletter år 2022). Byggnaden har en våningsyta om ca 450 m2 och inrymmer stora försäljningsutrymmen, 4 st. kontor, lunchrum med kök, 2 st. toaletter samt produktionsutrymme/varmlager. Utrymmena i dagsläget uthyrda. Uppvärmning genom direkt elvärme, lokalen är ansluten till stadens vatten och avloppsnät.

Byggnad II, en lagerhall är uppförd med stålbalkar s.k. Molin-hall med fasad och plåttak. Hallen har en våningsyta om ca 647 m2 och inrymmer en kall hall med två stora portar (var av ena är automatisk) samt asfalterat golv. El finns installerat i lokalen.

Området runt tomten inkl. parkering asfalterad under 2010-t. Tomten om 7 240 m2 är en arrendetomt vars arrendetid sträcker sig till 23.05.2058. Det kan finnas möjlighet att expandera genom att ev. förstora tomten genom ändrad gränsdragning, vilket i sin tur skulle ge möjlighet till utökad byggnadsrätt. Utökad byggnadsrätt är redan beviljad för granntomterna.

Hör av dig till oss för visningar och övrig information.

Beskrivning

Adress: Vikingagränd 1

Kommun: Mariehamn

Tomtstorlek: 7240 m2

Byggår: 1986

Uppvärmning: Direktverkande el

Vatten & avlopp: Kommunalt V/A

Fastighetsbeteckning: 478-21-12-7-L1

Tillträde: Lokalerna / byggnaderna är uthyrda så tillträde sker enligt överenskommelse och enligt gällande regelverk.

Utemiljö: Asfalterad parkering under 2010-t. Tomten om 7 240 m2 är en arrendetomt vars arrendetid sträcker sig till 23.05.2058, se ovan. Attraktivt industitomt med god utvecklingspotential.

Övrigt: ca 7700 € per år som indexjusteras årligen med början mot konsumentprisindex. Renoveringar utförda bl.a. 2008-2010, 2016 Byggrätt: 3 620 m2, kan utökas till 25 % (nuv. E-tal=0,2)

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillingen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden