Industrifastighet - Lyyski Fastigheter

Till Salu

Vikingagränd 1, Mariehamn

Visning:

Enligt överenskommelse

Industrifastighet

Attraktiv industrifastighet omfattande två byggnader samt stor asfalterad gårdsplan på Vikingagränd 1 i Norrböle, Mariehamn

Pris:

Anbud

Tomtstorlek:

7240 m2

Byggår:

1986

Allmänt

Attraktiv industrifastighet med stora möjligheter i synnerligen etablerat område, Mariehamn!

Byggnad I (huvudbyggnaden), försäljningslokalen är uppförd på gjuten platta med trästomme/-fasad och plåttak 1986 (totalrenovering utvändigt samt målning av fasad och parkeringen asfalterades 2016, invändiga renoveringar utförda 2000-t och 2010-t samt kök/personalrum och 2 toaletter år 2022). Byggnaden har en våningsyta om ca 450 m2 och inrymmer stora försäljningsutrymmen, 4 st. kontor, lunchrum med kök, 2 st. toaletter samt produktionsutrymme/varmlager. Utrymmena i dagsläget uthyrda. Uppvärmning genom direkt elvärme, lokalen är ansluten till stadens vatten och avloppsnät.

Byggnad II, en lagerhall är uppförd med stålbalkar s.k. Molin-hall med fasad och plåttak. Hallen har en våningsyta om ca 647 m2 och inrymmer en kall hall med två stora portar (var av ena är automatisk) samt asfalterat golv. El finns installerat i lokalen.

Området runt tomten inkl. parkering asfalterad under 2010-t. Tomten om 7 240 m2 är en arrendetomt vars arrendetid sträcker sig till 23.05.2058. Totala byggrätten är 7240 m2 men endast hälften av denna areal får uppföras i markplanet. För att utnyttja hela byggrätten måste man bygga i två våningar.

Hör av dig till oss för visningar och övrig information.

Planritningar

Beskrivning

Adress: Vikingagränd 1

Kommun: Mariehamn

Tomtstorlek: 7240 m2

Byggår: 1986

Uppvärmning: Direktverkande el

Vatten & avlopp: Kommunalt V/A

Fastighetsbeteckning: 478-21-12-7-L1

Tillträde: Lokalerna / byggnaderna är uthyrda så tillträde sker enligt överenskommelse och enligt gällande regelverk.

Utemiljö: Asfalterad parkering under 2010-t. Tomten om 7 240 m2 är en arrendetomt vars arrendetid sträcker sig till 23.05.2058, se ovan. Attraktivt industitomt med god utvecklingspotential.

Övrigt: ca 7700 € per år som indexjusteras årligen med början mot konsumentprisindex. Renoveringar utförda bl.a. 2008-2010, 2016.

Kostnader köpslut: På köpet utgår en överlåtelseskatt om 3% av köpeskillingen samt kostnad för köpebrev 317 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 128 €.

Anmäl intresse

Namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden